Luna si cu Caru
Biker
Spinning Wheel

Inscrie-te in campania Bike2Work!
Pedaleaza spre munca!
Drive less, bike more!

Politica Confidentialitate

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale pentru inscrierea in campania Bike2Work („B2W”) 

  1. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal Asociația Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând, în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009, reprezentata legal prin Dna. Raluca Fisher („AGR” sau „Noi”). 

Această informare privește toate datele cu caracter personal colectate de către AGR în vederea derularii unei campanii de comunicare si constientizare prin care dorim sa atragem atentia asupra importantei folosirii bicicletei pentru transportul zilnic, cu scopul imbunatatirii calitatii vietii fiecaruia dintre noi si a orasului in care traim, a semnarii si sustinerii unei petitii adresate Primariei Municipiului Bucuresti pentru sustinerea infrastructurii necesare si, ulterior, realizarii unor statistici referitoare la importanta folosirii bicicletei pentru transportul zilnic, cu scopul imbunatatirii calitatii vietii fiecaruia („Scopul prelucrarii”) 

Pentru noi, AGR, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.  

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Pentru a va putea inscrie in campania B2W si astfel a ne ajuta la completarea unui chestionar in vederea realizarii unor statistici cu un impact puternic asupra beneficiilor mersului pe bicicleta, va trebui să figurați în baza noastră de date ca având statutul de utilizator. În acest sens, vom colecta de la dumneavoastră următoarele date personale („Datele personale”) 

  • Date de identificare: numele complet, gen, vârstă, oras de resedinta;  
  • Date de contact: adresa/ adresele de e-mail, parola de acces; 
  • Compania pe care o reprezentati – doar in cazul reprezentantilor legali ai persoanelor juridice; 

Pentru accesarea informațiilor legate de Campania B2W, utilizatorii trebuie să-și creeze și valideze un cont de utilizator. Acest cont este realizat pe baza unei adrese de e-mail valide. 

Cum colectăm datele cu caracter personal 

Colectăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în vederea dobândirii statutului de utilizator si, respectiv, în vederea Scopului declarat mai sus in cadrul campaniei B2W 

Vă informăm că nu există nicio consecință negativă pentru dumneavoastră, în măsura în care decideți să nu ne furnizați Datele personale. Cu toate acestea, Datele personale ne sunt necesare pentru a vă identifica şi pentru a putea realiza Scopul declarat. Astfel, in lipsa acordului dumneavoastra, inscrierea in campanie, sustinerea petitiei ce urmeaza a fi inaintate catre Primaria Municipiului Bucuresti si realizarea statisticilor necesare nu se pot realiza.  

 

Scopurile și temeiurile legale de prelucrare 

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi avand drept temei legal de prelucrare acordul dumneavoastra expres, astfel cum este reglementat prin dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.  

Marketing şi bonusuri 

În cazul în care vă veți exprima acordul, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi în scop de marketing direct, pentru a vă transmite oferte promoționale cu privire la produsele şi serviciile noastre şi/sau ale partenerilor noștri, precum şi pentru a vă transmite informații şi/sau newslettere cu privire la diverse evenimente, campanii şi inițiative aliniate la scopul urmărit de AGR.  

Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la această activitate de prelucrare prin e-mail la adresa bike2work@greenrevolution.ro sau office@greenrevolution.ro, încetând, astfel, orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct.  

De asemenea, vom putea prelucra datele dumneavoastră personale în baza interesului nostru legitim pentru a vă acorda anumite bonusuri sau beneficii, la alegerea discreționară a AGR şi în baza criteriilor stabilite de aceasta.   

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în orice alt scop decât cele pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest scop subsecvent este incompatibil cu scopul inițial, caz în care, în plus, vă vom solicita şi consimțământul pentru activitatea de prelucrare subsecventă.  

Mai mult, vă protejam în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse. 

Minimizarea datelor cu caracter personal 

Colectarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus. 

 Durata de stocare 

Datele dumneavoastră de identificare şi de contact vor fi stocate pe întreaga durată de desfasurare a campaniei B2W, inclusiv transmiterea petitiei catre Primaria Municipiului Bucuresti.  

Ulterior transmiterii petitiei si incetarii statutului de utilizator, datele vor fi prelucrate în scopuri statistice si vor fi anonimizate, acestea fiind prelucrate într-un mod care nu permite, sub nicio formă, identificarea dumneavoastră.  

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scop de marketing direct și în scopul furnizării de servicii personalizate, pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani din momentul în care v-ați dat consimțământul în acest sens, fiind șterse automat după expirarea acestei perioade. Daca vă retrageți consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau pentru furnizarea de servicii personalizate, vom înceta orice activitate de prelucrare în acest scop şi vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile 

În același sens, dacă stocarea altor date cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale 

Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate in vederea realizarii unor statistici. Statisticile realizate (numar de persoane, tipuri de comportamente identificate ale persoanelor care utilizeaza bicicleta, distante parcurse) vor fi transmise catre Primaria Muncipiului Bucuresti pentru a demonstra aderarea unui numar cat mai mare si astfel a starni interesul in implicarea Primariei Municipiului Bucuresti in sprijinirea mobilitatii urbane.  

Nu vom divulga sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane, cu excepția cazurilor în care divulgarea sau transmiterea acestora se face în temeiul unor obligații legale imperative, caz în care vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la transmiterea acestora. 

Securitatea datelor cu caracter personal 

Pentru noi, AGR, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră. cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate. Măsurile de securitate implementate sunt în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de cel mult 72 de ore de la data la care AGR a luat cunoștință de aceasta. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. 

Cunoașteți-vă drepturile 

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: (1) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; (4) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal; (5) dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Exercitați-vă drepturile 

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul AGR este dl. Corneliu Belciug, având următoarele date de contact: 

  • adresă poștală:Intrarea Valului nr 2, Sector 1, București 
  • număr de telefon: 
  • adresă de email:office@greenrevolution.ro 

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: office@greenrevolution.ro sau bike2work@greenrevolution.ro, numărul de telefon: 021 310 63 97 sau la locația noastră de la adresa Intrarea Valului nr. 2, Sector 1, București. 

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră. 

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente. 

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră. cu caracter personal şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri. 

—————————————————————————————————————————————- 

o Declar că am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal. 

o Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de contact în scop de marketing direct şi am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scop de marketing direct